moderní areál
komplexní služby
pohodlné skladování

 
 

Nabídka prostor v Jenči

suché sklady - od 38 m2

suchý sklad - 914 m2

suchý sklad - 1086 m2

hala - suchý sklad - 2815 m2

kanceláře - od 29m2

chladírny - od 38m2

mrazírny -   od 35,5m2,rozměry mrazírny s předchladírnou

 

SITUAČNÍ PLÁNKY

 

Pro aktuální nabídku nás prosím kontaktujte:

Pište na  info@brafil.cz nebo

volejte na 777 774 487.

 

 
 

Aktuální nabídka bytů a nebytových prostor v Praze a v Brně

Aktuální nabídku bytů a nebytových prostor naleznete na inzertním serveru sreality kliknutím na uvedený odkaz níže.

 

NABÍDKA BYTŮ A NEBYTŮ

 
 

PROJEKT - DOTACE

 

Společnost BraFil a.s. získala podporu v rámci OP PIK - Úspory energií, II. výzva. Předmětem podpory byla modernizace tepelné centrály a využití odpadního tepla. Cílem projektu je úspora energie v podnikatelském sektoru a snížení znečišťujících látek.

 

Povinné údaje společnosti BraFil a.s.:

A. Část identifikační

Obchodní firma:  BraFil a.s.

Sídlo:                 252 61  Jeneč u Prahy, Zahradní 360

IČ:                     26213991

zapsaná ke dni 27. listopadu 2000 ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 6866

B. Účetní závěrky

účetní závěrku za poslední rok naleznete zde

účetní závěrky za předcházející období naleznete ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 6866

C. Pozvánky na valné hromady

společnost má jediného akcionáře

D. Prohlášení o příslušnosti ke koncernu

společnost není součástí koncernu

E. Znalecký posudek dle § 91 z.č. 90/2012 Sb.

není

F. Zpráva o podnikatelské činnosti  společnosti  a o stavu jejího majetku

zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku naleznete zde

G. Výroční zpráva

výroční zprávu naleznete zde

H. Výzva k předložení akcií a oznámení o následcích spojených s prodlením dle zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

nevyžaduje se

I. Zpráva o finanční asistenci podle § 312 z.č. 90/2012 Sb.

není

J. Vysvětlení pro akcionáře podle § 358 z.č. 90/2012 Sb.

není

K. Znění akcionářova protinávrhu dle § 362 z.č. 90/2012 Sb.

není

L. Informace a dokumenty při přeměně korporací

společnost zveřejňuje informace a dokumenty o přeměně korporací ve veřejném rejstříku a Obchodním věstníku